Kako privući pažnju zaposlenih na vesti iz kompanije u kojoj rade, večita je tema komunikacijskih eksperata koji se bave internom komunikacijom. Internet im je doneo veliko olakšanje jer su, podizanjem intraneta, stvorili online platformu, dostupnu samo zaposlenima, i redovno ih obaveštavali o novostima. Ali, intranet odavno nije novost, posebno ne za kompanije koje su prepoznate kao dobri komunikatori.

Šta, ipak, jeste novost u internoj komunikaciji?

Novost je to da se online video, kao neprikosnoveni kralj novih trendova u sferi komuniciranja, neprimetno uselio i u internu komunikaciju. Pojedina istraživanja su pokazala da je video dobrodošla forma u internoj komunikaciji, a neke velike svetske kompanije, poput kompanija Boenig, IBM, AT&T već uveliko eksperimentišu sa internim korporativnim video materijalima.

Istraživanje najuticajnijeg centra za razvoj interne komunikacije – Melcrum, iako rađeno pre nekoliko godina, dodatno aktuelizovano činjenicom da objektivno raste upotreba videa u internoj komunikaciji. U tom istraživanju, koje je obuhvatilo stavove profesionalaca u komunikacionoj industriji, stoji da je za čak 93% ispitanih video najznačajniji alat interne komunikacije u budućnosti. Više od polovine zaposlenih koji su bili deo istraživanja koje je radio CISCO, potvrdilo je da očekuje da u komunikaciji unutar kompanije bude zastupljen i video.

Šta znači upotreba videa u internoj komunikaciji i zašto je ona korisna?

Najpre, omogućava da se važne vesti iz kompanije ali i poruke menadžmenta dele na prisniji i ličniji način. Omogućava zaposlenima da za kratko vreme „uhvate“ glavnu poruku, dostupan je sa svih ekrana, stvara ličnu vezu između višeg menadžmenta i ostatka zaposlenih. Moguće je koristiti video za intervjue/izjave menadžera, ali i kao tutorijale za nove procese u firmi, kao motivacione poruke ili, prosto, kao način za šerovanje snimaka sa teambuildinga ili zajedničkog izlaska. Video poruka u internoj komunikaciji efikasno menja serije sastanaka a omogućava i održavanje online video treninga. Štampani bilteni, elektronski newsletteri ili emailovi ostaju sve više daleko iza videa kao nove forme komuniciranja sa zaposlenima.

Logično je i bilo pretpostaviti da će se video iz sfere eksterne vrlo brzo preseliti u internu komunikaciju jer – onako kako zaposleni komuniciraju izvan kompanije, instiktivno očekuju i unutar nje.

Za Marketing mrežu tekst napisao:
Zoran Jovanović, direktor, Beomedia kreativna produkcija